Gewijzigd bestemmingsplan Kempenbaan-West ter inzage

Nynke Braan 21-11-2018 698 keer bekeken

Op 30 oktober 2018 is het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Veldhoven.

Het bestemmingsplan ligt van vrijdag 9 november tot en met donderdag 20 december ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het  bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' is via de link te raadplegen.