Print nieuwsbrief

Hier vindt u digitale nieuwsbrieven met alle ontwikkelingen binnen het project; planningen, omleidingen en mobiliteitsmanagement. Daarnaast wetenswaardigheden en achtergronden over bijvoorbeeld ervaringen van bedrijven op De Run, vorderingen richting het eindbeeld en archeologische vondsten.

Onderaan deze pagina kunt u de print nieuwsbrieven met opmaak downloaden. De platte tekst van de meest recente nieuwsbrief staat direct hieronder.Stand van zaken project
Het bestemmingsplan Kempenbaan-West werd in maart 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen dit bestemmingsplan werden drie beroepen ingediend. De Raad van State besliste in april 2016 dat het bestemmingsplan Kempenbaan-West naar aanleiding van de drie beroepen op enkele punten beter onderbouwd of aangepast moest worden. Het aangepaste bestemmingsplan Kempenbaan-West is vastgesteld door de gemeenteraad en is afgelopen zomer ook ter goedkeuring naar de Raad van State gestuurd.

De Raad van State houdt op 26 januari 2017 een nieuwe zitting waarin het aangepaste bestemmingsplan wordt behandeld. Naar verwachting doet de Raad van State in het voorjaar van 2017 uitspraak over het bestemmingsplan.

Voorbereidende werkzaamheden en aanbesteding

Zodra het bestemmingsplan Kempenbaan-West onherroepelijk is, kunnen de voorbereidende werkzaamheden en de aanbesteding van de uitvoering worden hervat. Het kappen van bomen en het archeologisch onderzoek zal in verband met het broedseizoen na de zomer van 2017 worden uitgevoerd. 

Provinciaal Inpassingsplan N69

Voor de aanleg van de nieuwe N69 die aansluit op de Kempenbaan, heeft de provincie Noord-Brabant een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gemaakt. Tegen dit plan zijn ook beroepen ingediend waarna het plan is aangepast. In het voorjaar van 2017 wordt ook over dit plan een uitspraak van de Raad van State verwacht. Het bestemmingsplan Kempenbaan-West en het PIP worden wel apart beoordeeld.

Hoe wordt u betrokken bij de werkzaamheden?
Op de projectwebsite www.veldhoven.nl/kempenbaan vindt u alle informatie rondom de achtergrond, planning en werkzaamheden van de Kempenbaan. Op de site kunt u in een virtual reality omgeving door het gebied navigeren en zelf bekijken hoe de Kempenbaan er na de werkzaamheden uitziet. Wilt u snel en gemakkelijk een goed beeld krijgen van de nieuwe Kempenbaan? Bekijk dan de film op de website.

Naast de website en deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden tijdens informatie- en thema bijeenkomsten. Informatie over omleidingen en bereikbaarheid vindt u natuurlijk tijdens de werkzaamheden op de locatie zelf.

Financiering
We kunnen de Kempenbaan vernieuwen door verschillende subsidies onder andere van het Rijk en de Provincie Noord-Brabant. Het programma Brainport Avenue stelt subsidie beschikbaar voor onder meer realisatie van de aansluiting op de A67. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een subsidie uit het programma Beter Benutten toegekend voor het middendeel van de Kempenbaan.

Meer informatie
Komende jaren verbeteren we de Kempenbaan ingrijpend. Wij zorgen ervoor dat de Kempenbaan en omgeving bereikbaar blijven. Door u goed te informeren over de werkzaamheden en omleidingen willen we de overlast zo veel mogelijk beperken. Heeft u vragen over de ontwikkeling van de Kempenbaan of over deze nieuwsbrief? Kijk dan op www.veldhoven.nl/kempenbaan of neem contact op  per mail: gemeente@veldhoven.nl of telefonisch via 14040.
 


 

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: