Ik mis een voetpad vanaf kruising bij MMC richting Waalre. Ik moest op het viaduct en verder al over het fietspad lopen. Nu al vanaf de nieuwe kruising!

14-10-2014 1 reacties

1  reacties

Gemeente Veldhoven 16-10-14 om 11:12

In de oude situatie was er een voetpad vanaf de kruising MMC/Kempenbaan dat tot iets na de inrit met het MMC liep. Vanaf de inrit tot het viaduct (en verder) was er inderdaad al geen voetpad.

In de nieuwe situatie is het voetpad vanaf de kruising MMC/Kempenbaan tot de inrit met het MMC inderdaad verwijderd. Voetgangers vanaf de Kempenbaan met bestemming MMC worden vanaf de Kempenbaan via de voormalige busbaan direct over de voetpadenstructuur van het MMC naar de ingang van het ziekenhuis geleid.

In de nieuwe situatie komt er ook geen voetpad te liggen vanaf het kruispunt tot aan het viaduct richting Waalre.