Kempenbaan West

Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de verbreding van Kempenbaan West en de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A67. Door deze nieuwe aansluiting wordt Veldhoven, naast de aansluiting “Veldhoven-Zuid”, ook op een tweede plek ontsloten. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot.
 

 

 

 

Bestemmingsplan

Om Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 te kunnen realiseren is een onherroepelijk bestemmingsplan nodig. Op dit moment wacht de gemeente op de uitspraak over de beroepen tegen het bestemmingsplan van de Raad van state. De verwachting is dat zij in de tweede helft van 2019 hierover een uitspraak doet. Dan wordt bekend of het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Ondertussen wordt door de gemeente en de aannemerscombinatie Van Gelder/Mobilis gewerkt aan de voorbereiding. Zoals het ontwerpen van de weg, het uitvoeren van het archeologisch onderzoek en het kappen van bomen op de plaats waar de nieuwe aansluiting komt. De voorbereidende werkzaamheden duren ongeveer één jaar.

 

 

 

Vooruitblik

De verwachting is dat eind 2019 de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Wanneer de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan in deze periode valt, kan de gemeente opdracht verstrekken aan de aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis. De combinatie kan dan aan de slag met de realisatie van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67. Op zijn vroegst kan begin 2020 worden gestart met de realisatie. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee jaar.

In de tijdlijn is het verloop van het project Kempenbaan west en de aansluiting op de A67 weergegeven. Ook is een vooruitblik te zien. Belangrijke mijlpalen worden hierin toegelicht.

 

 

 

Wat gaat er gebeuren? 

 • Het westelijke deel van de Kempenbaan wordt verbreed naar 2x2 rijstroken met een middenberm.
 • Langs de Kempenbaan worden nieuwe bomen geplant. 
 • Er komt een fietspad (twee richtingen) aan de zuidzijde van de Kempenbaan tot aan de gemeentegrens van Eersel. 
 • De rijbaanindeling van het bestaand viaduct Locht over de A67 wordt aangepast (2x2 rijstroken) en er komt een nieuwe fietsbrug. 
 • De nieuwe rijsnelheid wordt 70 km/u, nu is deze 50 km/u. De grens van de bebouwde kom verschuift naar de nieuwe kruising met de nieuwe N69. 
 • De rotonde bij De Plank wordt een kruispunt, het verkeer van De Run 8000 gaat via de Heerseweg. Er worden twee T-kruisingen achter elkaar gelegd, in vaktermen wordt dit ook wel een 'bajonet aansluiting' genoemd. 
 • Bij de kruispunten met verkeerslichten worden fietsoversteekplaatsen aangelegd. De bestaande fietsoversteek in het doodlopende stuk van de Locht verdwijnt. 
 • De nieuwe bushaltes komen op dezelfde locaties; bij de aansluiting met De Plank en de Heerseweg en bij Koningshof. 
 • Op een groot deel van de Kempenbaan wordt geluiddempend asfalt gelegd, waardoor het geluidsniveau binnen de norm van het bestemmingsplan blijft. 
 • De geluidsschermen die worden geplaatst langs de Kempenbaan, zijn in rood op de ontwerptekening aangegeven. 
 • De Locht wordt met een turborotonde aangesloten op de Zilverbaan. 
 • Het kappen van bomen voor de nieuwe aansluiting wordt gecompenseerd bij de Poelenloop en het Groot Goor.