Aanvang fase 2 bomenkap en archeologisch onderzoek

Gemeente Veldhoven October 16, 2019 942 keer bekeken

De tweede fase van de bomenkap en het archeologisch onderzoek voor Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67 gaan starten.

In 2020 start de aanleg van Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67. Voordat de aanleg kan starten, moet eerst archeologisch onderzoek worden gedaan in het gebied tussen de Zilverbaan en de Locht. Het gebied moet dan vrij zijn van bomen.

Op de bovenstaande kaart is in rood weergegeven wat de te kappen gebieden zijn. Als de kap is afgerond, wordt ook de tweede fase van het archeologisch onderzoek gestart. De werkzaamheden starten eind oktober en duren tot het einde van dit jaar.

In en rondom het Oeienbosch leven verschillende soorten dieren en planten. De afgelopen jaren zijn er diverse natuuronderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken waren nodig om goed in beeld te krijgen wat er leeft in dit gebied. Voor de tweede fase van de kap is een ontheffing nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze ontheffing is verleend. Tijdens de kap wordt zorgvuldig omgegaan met de natuur. Daarom begeleidt een ecoloog de voorbereiding en de uitvoering.