Aangepast ontwerp nieuwe rotonde Zilverbaan

Judith de Hoogh 27-07-2020 610 keer bekeken

Het ontwerp van de rotonde Zilverbaan is aangepast om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. In combinatie met de geplande onderdoorgang Moormanlaan, ontstaat hiermee een sluitende en verkeersveilige fietsroute tussen de Knegselseweg, Oeienbosdijk en de Moormanlaan.

Het aangepast ontwerp rotonde Zilverbaan gaat om 2 aanpassingen:

  • 1 rijstrook per rijrichting in plaats van 2 rijstroken per rijrichting van en naar de Knegselseweg (westtak van de rotonde).
  • Het inpassen van de oversteek voor fietsers via de noordzijde van de turborotonde in plaats van via de zuidzijde.

Nieuw compacter ontwerp

Een adviesbureau heeft het bestaande ontwerp van de turborotonde bestudeerd. Daaruit bleek dat het bestaande ontwerp met de dubbele rijstroken voor oprijdend en afrijdend autoverkeer compacter kan.

In het aangepaste ontwerp is er 1 rijstrook per richting van en naar de Knegselseweg (de westelijk tak van de turborotonde). De dubbele rijstroken voor op -en afrijdend verkeer op de noordelijke en zuidelijke tak van de rotonde blijven in het aangepaste ontwerp bestaan. Wel is een afrijstrook afgezet op zowel de noordtak als de zuidtak, zolang deze voor een soepele doorstroming van verkeer op de rotonde niet nodig is (zie rode stippellijn in het aangepaste ontwerp).

In het aangepaste ontwerp ligt de fietsoversteek aan de noordzijde van de turborotonde  (in plaats van aan de zuidzijde) waardoor fietsers niet langer dubbele rijstroken over te steken. De verkeersveiligheid voor fietsers verbetert hierdoor.

Cookie-instellingen