Kempenbaan Oost

Na Kempenbaan Midden en Kempenbaan West wordt ten slotte ook Kempenbaan Oost opnieuw ingericht.

De aansluiting van de Kempenbaan op de Randweg N2/A2 kan na de herinrichting meer verkeer aan. Hierdoor verwachting we in de toekomst veel minder oponthoud in dit gebied. Op dit moment staat er dagelijks file op de Kempenbaan. Dit komt doordat de wegenstructuur de hoeveelheid verkeer niet meer aan kan.

 

 

 

Definitief Ontwerp

Dit jaar wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Ook zal dit jaar een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. De planning is dat het bestemmingsplan begin 2020 door de gemeenteraden van Veldhoven en Eindhoven wordt vastgesteld. Eind 2020 is het project klaar om aan te leggen. 

 

 

 

Realisatie

Wanneer de realisatie start, hangt af van het project Kempenbaan West en de aansluiting op de A67. Er wordt namelijk niet tegelijker aan beide kanten van de Kempenbaan gewerkt omdat er dan geen of beperkt toegang is tot de rijkswegen. Het is de bedoeling om het project Kempenbaan West en de aansluiting eerst aan te leggen en direct daarna - vanaf eind 2021 – het project Kempenbaan Oost te starten. Wel wordt gekeken nog of er onderdelen, waar het verkeer geen hinder van ondervindt, eerder kunnen worden aangelegd. Daarbij denken wij aan de directe aansluiting op De Run 1000.

Mocht de realisatie van Kempenbaan West en de aansluiting verdere vertraging oplopen door de juridische procedures, dan staat het project kempenbaan oost klaar om al vanaf eind 2020 aan de slag te gaan. 

 

 

 

Wat gaat er gebeuren? 

In het nieuwe ontwerp wordt de doorstroming van verkeer verbeterd. Dit komt door de veranderingen die in het plan zitten. De veranderingen zijn:

  • het aanleggen van extra rijbanen
  • het weghalen van de directe aansluiting op de Provincialeweg en De Run 2000
  • het maken van een rechtstreekse aansluiting van de N2 op De Run 1000.
  • het maken van een tunnel onder de kempenbaan door voor fietsers en voetgangers
  • het aanleggen van snelfietsroutes richting het noorden (Meerhoven) en zuiden (Ulenpas en HTCE)
  • het maken van een klein busstation met fietsenstalling en leenfietsen
Klik op de afbeelding voor PDF-weergave