Kempenbaan Oost

Op donderdag 10 september 2020 hielden we een informatieavond over de Kempenbaan Oost. Bekijk hier de presentatie die we daar gaven.

 

Na Kempenbaan Midden en Kempenbaan West wordt ten slotte ook Kempenbaan Oost opnieuw ingericht.

De aansluiting van de Kempenbaan op de Randweg N2/A2 kan na de herinrichting meer verkeer aan. Hierdoor is de verwachting dat er in de toekomst veel minder oponthoud zal zijn in dit gebied. Op dit moment staat er dagelijks file op de Kempenbaan. Dit komt doordat de wegenstructuur de hoeveelheid verkeer niet meer aan kan.

 

 

 

 

 

Realisatie

We starten als de aanpassing van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 klaar zijn. We verwachten dat dit eind 2021 is. Als we tegelijk aan beide kanten van de Kempenbaan zouden werken, zouden de rijkswegen niet of beperkt bereikbaar zijn. We kijken wel of onderdelen die het verkeer niet hinderen, eerder kunnen worden aangelegd. Bijvoorbeeld de directe aansluiting op De Run 1000.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd waarbij de aanliggende bedrijven bereikbaar blijven. De eerste fase start in de eerste helft van 2021 en over 1,5 tot 2 jaar moet alles klaar zijn.

 

 

 

 

Wat gaan we doen? 

In het nieuwe ontwerp wordt de doorstroming van het verkeer verbeterd door:

  • De Kempenbaan opnieuw in te richten.

  • Er directe verbinding vanaf afrit 32 ‘Veldhoven Zuid’ naar de Run 1000 aan te leggen.

  • De Run 2000 op een andere manier bereikbaar te maken.

Hier vindt u het (concept) definitief ontwerp dat ter inzage gaat. Hieronder staat beschreven hoe u op het ontwerp of het bestemmingsplan kan reageren.

Klik op de afbeelding
voor PDF-weergave

​​​​​

 

 
 

Reageren op de plannen voor de Kempenbaan Oost

De tekeningen van het ontwerp en het ontwerpbestemmingsplan 'Kempenbaan-Oost 2020' zijn klaar om getoond te worden. Beide documenten kunt u sinds 10 september 2020 inzien. Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 kunnen mensen reageren op deze stukken. Dit noemen we zienswijzen. Dit zijn twee aparte procedures. Iemand reageert dus op het ontwerp van de weg of op het ontwerpbestemmingsplan. Als iemand op beide stukken wil reageren, dient hij of zij twee zienswijzen in. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Kempenbaan-Oost 2020’ bekijken op:

Zoek daarbij op plannaam ‘Kempenbaan-Oost 2020’. De papieren versie kunt u inzien in de informatieruimte van het gemeentehuis. Op de ruimtelijke plannen-website vindt u ook het bestemmingsplan van de gemeente Eindhoven.

Uw zienswijze op het bestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Veldhoven. Dat kan schriftelijk en telefonisch. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de gemeenteraad van Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zet de datum, uw naam, adres en handtekening in de brief. In de zienswijze moet u duidelijk aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan het gaat.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maak dan een afspraak met de gemeente, afdeling Regie en Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 040.

Let op: een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kunt u dus niet per e-mail indienen.

Wilt u reageren op de tekeningen van het ontwerp?

De tekeningen van het ontwerp zijn in te zien in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt hierop reageren door een e-mail te sturen naar gemeente@veldhoven.nl. U kunt ook een brief sturen naar Gemeente Veldhoven, afdeling Regie en Ontwikkeling, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Vermeld als onderwerp altijd ‘zienswijze(n) Kempenbaan Oost ontwerpplan’.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

Na 21 oktober beoordelen we de reacties. Dit kan leiden tot wijzigingen in de tekeningen en/of het ontwerpbestemmingsplan. U wordt hier altijd over geïnformeerd.

Cookie-instellingen