Kempenbaan West

Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de verbreding van Kempenbaan West en de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A67. Door deze nieuwe aansluiting wordt Veldhoven, naast de aansluiting “Veldhoven-Zuid”, ook op een tweede plek ontsloten. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot.
 

 

 

 

Bestemmingsplan

Op 24 juli 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan Kempenbaan-West. Zij heeft de beroepen ongegrond verklaard, waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Dit betekent dat na afronding van de voorbereidingsfase, gestart kan worden met de aanleg van de Kempenbaan-West en de aansluiting op de A67. 

Momenteel wordt door de gemeente en de aannemerscombinatie Van Gelder/Mobilis gewerkt aan de voorbereiding. Zoals het ontwerpen van de weg, het uitvoeren van het archeologisch onderzoek en het kappen van bomen op de plaats waar de nieuwe aansluiting komt. 

 

 

 

Vooruitblik

De verwachting is dat eind 2019 de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is , kan op z'n vroegst begin 2020 gestart worden met de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A67 en de Kempenbaan West.  Deze werkzaamheden duren ongeveer twee jaar.

In de tijdlijn is het verloop van het project Kempenbaan west en de aansluiting op de A67 weergegeven. Ook is een vooruitblik te zien. Belangrijke mijlpalen worden hierin toegelicht.

 

 

 

 

Wat gaat er gebeuren? 

 • Het westelijke deel van de Kempenbaan wordt verbreed naar 2x2 rijstroken met een middenberm.
 • Langs de Kempenbaan worden nieuwe bomen geplant. 
 • Er komt een fietspad (twee richtingen) aan de zuidzijde van de Kempenbaan tot aan de gemeentegrens van Eersel. 
 • De rijbaanindeling van het bestaand viaduct Locht over de A67 wordt aangepast (2x2 rijstroken) en er komt een nieuwe fietsbrug. 
 • De nieuwe rijsnelheid wordt 70 km/u, nu is deze 50 km/u. De grens van de bebouwde kom verschuift naar de nieuwe kruising met de nieuwe N69. 
 • De rotonde bij De Plank wordt een kruispunt, het verkeer van De Run 8000 gaat via de Heerseweg. Er worden twee T-kruisingen achter elkaar gelegd, in vaktermen wordt dit ook wel een 'bajonet aansluiting' genoemd. 
 • Bij de kruispunten met verkeerslichten worden fietsoversteekplaatsen aangelegd. De bestaande fietsoversteek in het doodlopende stuk van de Locht verdwijnt. 
 • De nieuwe bushaltes komen op dezelfde locaties; bij de aansluiting met De Plank en de Heerseweg en bij Koningshof. 
 • Op een groot deel van de Kempenbaan wordt geluiddempend asfalt gelegd, waardoor het geluidsniveau binnen de norm van het bestemmingsplan blijft. 
 • De geluidsschermen die worden geplaatst langs de Kempenbaan, zijn in rood op de ontwerptekening aangegeven. 
 • De Locht wordt met een turborotonde aangesloten op de Zilverbaan. 
 • Het kappen van bomen voor de nieuwe aansluiting wordt gecompenseerd bij de Poelenloop en het Groot Goor.