Bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vastgesteld met de ADC- Toets

2010 keer bekeken

Begin

01-10-2018 om 00:00

Einde

31-12-2018 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op 30 oktober 2018 is het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Veldhoven. Om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen is de ADC-toets gebruikt.

Hierbij wordt - nadat het ontbreken van Alternatieven voor aansluiting op de A67 (A) en de Dwingende redenen van openbaar belang (D) zijn aangetoond - de benodigde Compensatie in natuur (C) voor het bestemmingsplan in beeld gebracht.

Omdat we naast bereikbaarheid, natuur belangrijk vinden, passen we  in overleg met natuurbeheerders in ruime mate compenserende maatregelen toe in het Natura 2000 gebied genaamd Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Dit is het gebied waar, door de nieuwe aansluiting op de snelweg, extra stikstof zal neerdalen. Met de compenserende maatregelen gaan we de natuur in dit Natura2000 gebied versterken.

Cookie-instellingen