Het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ligt ter inzage.

992 keer bekeken

Begin

22-08-2019 om 22:15

Einde

02-10-2019 om 22:45

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 ligt het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ter inzage.

Concept Definitief ontwerpplan vastgesteld

Het concept van het definitieve ontwerpplan is op 20 augustus 2019 door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld en ligt van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Tijdens deze periode kunnen belangstellenden het plan inzien.

Indienen zienswijze

U kunt tot en met 2 oktober 2019 op het plan reageren. Stuur uw reactie naar gemeente@veldhoven.nl of naar Gemeente Veldhoven / afdeling Regie en Ontwikkeling, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven, met vermelding van ‘zienswijze(n) Kempenbaan West’.

Verdere procedure

Na 2 oktober beoordelen we de reacties. Mogelijk leidt dit tot enkele aanpassingen. Het college stelt het definitieve plan en de beoordeling van de zienswijzen vast. Dit besluit maken we bekend en kunt u vervolgens inzien. Omdat het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt het plan vervolgens uitgevoerd. Tegen het definitieve ontwerpplan kunt u geen bezwaar of beroep meer aantekenen.

Cookie-instellingen