Tijdlijn Kempenbaan-West

Jump to:
Date:
Realisatie gereed
Location:
09:00 - 17:00

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 eind 2021 klaar zijn. Read more about Realisatie gereed

2021-12-31 31 Dec 2021 2021-12-31  -  31 Dec 2021
Date:
Update Archeologie - Kempenbaan West
Location:
23:45 - 23:45

In de afgelopen periode zijn er verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd, met uiteenlopende resultaten die we middels dit bericht graag delen. Read more about Update Archeologie - Kempenbaan West

2020-06-07 07 Jun 2020 2021-12-31  -  31 Dec 2021
Date:
Inrit bouwverkeer Locht tegenover Koningshof
Location:
07:00 - 07:00

Vanaf 1 juni wordt gestart met de werkzaamheden verleggen van de Gender. Om ruimte te creëren voor de nieuwe aansluiting op de A67, moet de Gender verlegd worden. Ook wordt een zogeheten kantelstuw aangebracht, zodat het waterpeil beheerst kan worden. Read more about Inrit bouwverkeer Locht tegenover Koningshof

2020-06-01 01 Jun 2020 2020-07-31  -  31 Jul 2020
Date:
Archeologisch onderzoek omgeving Oeienbos
Location:
17:15 - 17:30

Om te zorgen dat archeologische vondsten veilig wordt gesteld tijdens de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe aansluiting A67, doen archeologen veldonderzoek. Read more about Archeologisch onderzoek omgeving Oeienbos

2020-04-24 24 Apr 2020 2020-04-24  -  24 Apr 2020
Date:
Zand rijden
Location:
16:45 - 17:15

Tot half mei wordt er 3.000 m3 zand per dag gereden naar de toekomstige aansluiting van de A67. Dit zijn ongeveer 120 vrachtwagens. Read more about Zand rijden

2020-04-14 14 Apr 2020 2020-05-15  -  15 May 2020
Date:
Start realisatie
Location:
07:00 - 08:00

Op 14 april 2020 starten de werkzaamheden. Read more about Start realisatie

2020-04-14 14 Apr 2020 2020-04-14  -  14 Apr 2020
Date:
Plaatsen amfibieënschermen rondom het bouwterrein op de Oeienbos
Location:
21:30 - 22:00

Op het bouwterrein ter hoogte van de nieuw aan te leggen aansluiting op de A67 in Oeienbos en nabij De Gender (Klein Goor) worden amfibieën schermen aangebracht. Read more about Plaatsen amfibieënschermen rondom het bouwterrein op de Oeienbos

2020-04-02 02 Apr 2020 2020-04-10  -  10 Apr 2020
Date:
bomenkap omgeving Kempenbaan West en toekomstige aansluiting A67
Location:
22:15 - 22:15

Ter voorbereiding van de aanvang van de werkzaamheden, worden er bomen gekapt langs de Kempenbaan, de Locht en de omgeving Oeienbos. De ecoloog controleert of de bomen vrij zijn van nesten. Read more about bomenkap omgeving Kempenbaan West en toekomstige aansluiting A67

2020-03-28 28 Mar 2020 2020-05-15  -  15 May 2020
Date:
Ondertekenen aanvullende overeenkomst met Provincie
Location:
16:00 - 16:30

Gemeente Veldhoven heeft met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van de provincie. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van de verkeerslichten op de nieuwe kruispunten met de Nieuwe N69. Read more about Ondertekenen aanvullende overeenkomst met Provincie

2019-11-13 13 Nov 2019 2019-11-13  -  13 Nov 2019
Date:
Gunning realisatiefase aan Van Gelder / Mobilis
Location:
16:00 - 16:30

Op 13 november is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Veldhoven en aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis. Wethouder Ad van den Oever en directieleden bij de aannemerscombinatie Mink Jaap Ypma en Remco Hoeboer hebben de overeenkomst getekend. Read more about Gunning realisatiefase aan Van Gelder / Mobilis

2019-11-13 13 Nov 2019 2019-11-13  -  13 Nov 2019
Date:
Informatiebijeenkomst definitief ontwerp
Location:
00:00 - 23:45

Tijdens een informatiebijeenkomst rond het zomerreces wordt het definitieve ontwerp van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 getoond. Rond deze tijd wordt het ontwerp ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze(n) kenbaar maken. Read more about Informatiebijeenkomst definitief ontwerp

2019-09-10 10 Sep 2019 2019-09-10  -  10 Sep 2019
Date:
 Het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ligt ter inzage.
Location:
22:15 - 22:45

Van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 ligt het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ter inzage. Read more about Het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ligt ter inzage.

2019-08-22 22 Aug 2019 2019-10-02  -  02 Oct 2019
Date:
Uitspraak Raad van State: bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'
Location:
00:00 - 23:45

De Raad van State heeft op 24 juli 2019 een uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. De beroepen zijn ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan Kempenbaan-West is daarmee onherroepelijk. Read more about Uitspraak Raad van State: bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2019-07-24 24 Jul 2019 2019-07-24  -  24 Jul 2019
Date:
Location:
00:00 - 00:00

Op 21 mei 2019 vindt de zitting bij de Raad van State plaats over bestemmingsplan’ Kempenbaan-West’. Tijdens deze bijeenkomst worden de beroepen tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan besproken. Read more about Zitting bij Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2019-04-02 02 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019
Date:
Verschillende informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen/deelgebieden van het project
Location:
00:00 - 00:00

Medio 2019 worden informatiebijeenkomsten gehouden. Belanghebbenden worden geïnformeerd over een aantal specifieke onderwerpen of deelgebieden van het project. De bijeenkomsten gaan over afwatering bedrijven/woningen aan de Kempenbaan, veranderingen in omgeving van de Heiberg en geluidschermen. Read more about Verschillende informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen/deelgebieden van het project

2019-04-01 01 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019
Date:
Eerste fase van archeologische werkzaamheden zijn afgerond
Location:
00:00 - 00:00

In het tweede kwartaal van 2019 zijn de eerste archeologische werkzaamheden afgerond. Read more about Eerste fase van archeologische werkzaamheden zijn afgerond

2019-04-01 01 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019
Date:
Eerste fase kap is afgerond
Location:
00:00 - 00:00

In het eerste kwartaal van 2019 is de eerste fase van de kap afgerond. Hierdoor is grotendeels zichtbaar waar de nieuwe aansluiting op de A67 komt te liggen. Na de eerste fase van de kap wordt na het broedseizoen een volgende fase van boskap gestart. Dit is in Q3 van 2019. Read more about Eerste fase kap is afgerond

2019-01-01 01 Jan 2019 2019-03-31  -  31 Mar 2019
Date:
Bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vastgesteld met de ADC- Toets
Location:
00:00 - 00:00

Op 30 oktober 2018 is het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Veldhoven. Om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen is de ADC-toets gebruikt. Read more about Bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vastgesteld met de ADC- Toets

2018-10-01 01 Oct 2018 2018-12-31  -  31 Dec 2018
Date:
Van Gelder / Mobilis is gestart met uitwerken van ontwerp
Location:
00:00 - 00:00

Naar aanleiding van het ondertekenen van de faseovereenkomst in het derde kwartaal van 2018 is aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis gestart met haar werkzaamheden. Zij werken het ontwerp van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 verder uit. Read more about Van Gelder / Mobilis is gestart met uitwerken van ontwerp

2018-10-01 01 Oct 2018 2018-12-31  -  31 Dec 2018
Date:
Location:
00:00 - 00:00

Om zo min mogelijk tijd te verliezen, is een aanvullende overeenkomst met de aannemer Van Gelder/Mobilis gesloten. Hierdoor wordt gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan het wegontwerp van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 verder uitgewerkt. Read more about Ondertekening van faseovereenkomst door gemeente Veldhoven en Van Gelder / Mobilis

2018-07-01 01 Jul 2018 2018-09-30  -  30 Sep 2018
Date:
Veldhoven, Provincie en Rijkswaterstaat ondertekenen beheerovereenkomst
Location:
00:00 - 00:00

Met het ondertekenen van een beheerovereenkomst op woensdag 7 maart 2018 zetten Gemeente Veldhoven, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat een stap in de samenwerking om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren. Read more about Veldhoven, Provincie en Rijkswaterstaat ondertekenen beheerovereenkomst

2018-01-01 01 Jan 2018 2018-03-31  -  31 Mar 2018
Date:
Location:
00:00 - 00:00

De uitspraak van de Raad van State over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ is aangehouden. De Raad van State heeft namelijk vragen gesteld over de nationale wetgeving Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan het Europees Hof. Read more about Aanhouding van uitspraak van Raad van State over bestemmingsplan Kempenbaan-West PAS

2017-04-01 01 Apr 2017 2017-06-30  -  30 Jun 2017
Date:
Location:
00:00 - 00:00

Op 26 januari 2017 vindt de zitting bij de Raad van State plaats over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Read more about Zitting Raad van State over de beroepen tegen bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2017-01-26 26 Jan 2017 2017-01-26  -  26 Jan 2017
Date:
Gemeenteraad stelt bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vast
Location:
00:00 - 00:00

De gemeenteraad van gemeente Veldhoven stelt op 12 juli 2016 bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vast. Read more about Gemeenteraad stelt bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vast

2016-07-01 01 Jul 2016 2016-09-30  -  30 Sep 2016
Date:
Tussenuitspraak Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'
Location:
00:00 - 00:00

Op 20 april 2016 doet de Raad van State een tussenuitspraak over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Er moeten aanpassingen worden gedaan. Read more about Tussenuitspraak Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2016-04-01 01 Apr 2016 2016-06-30  -  30 Jun 2016

Cookie settings