Tijdlijn Kempenbaan-West

Spring naar:
Datum:
Locatie:
09:00 - 17:00

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 eind 2021 klaar zijn. Lees meer over Realisatie gereed

2021-12-31 31 Dec 2021 2021-12-31  -  31 Dec 2021
Datum:
Locatie:
15:45 - 15:45

Vanaf 3 juli tot medio eind november is er door de aannemer conform de planning een ‘verschoven systeem’ op de A67 om op deze manier werkruimte vrij gemaakt voor de (hei)werkzaamheden inmiddels zijn gestart. Lees meer over Verkeersmaatregelen A67, van juli tot medio november 2020

2020-07-08 08 Jul 2020 2020-11-30  -  30 Nov 2020
Datum:
Locatie:
23:45 - 23:45

In de afgelopen periode zijn er verschillende archeologische onderzoeken met uiteenlopende resultatenuit gevoerd die naar verwachting medio september 2020 worden afgerond, Hieronder wat meer info over de werkzaamheden. Lees meer over Update Archeologie - Kempenbaan West

2020-06-07 07 Jun 2020 2020-09-30  -  30 Sep 2020
Datum:
Locatie:
07:00 - 07:00

Vanaf 1 juni wordt gestart met de werkzaamheden verleggen van de Gender. Om ruimte te creëren voor de nieuwe aansluiting op de A67, moet de Gender verlegd worden. Ook wordt een zogeheten kantelstuw aangebracht, zodat het waterpeil beheerst kan worden. Lees meer over Inrit bouwverkeer Locht tegenover Koningshof

2020-06-01 01 Jun 2020 2020-07-31  -  31 Jul 2020
Datum:
Locatie:
17:15 - 17:30

Om te zorgen dat archeologische vondsten veilig wordt gesteld tijdens de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe aansluiting A67, doen archeologen veldonderzoek. Lees meer over Archeologisch onderzoek omgeving Oeienbos

2020-04-24 24 Apr 2020 2020-04-24  -  24 Apr 2020
Datum:
Locatie:
16:45 - 17:15

Tot half mei wordt er 3.000 m3 zand per dag gereden naar de toekomstige aansluiting van de A67. Dit zijn ongeveer 120 vrachtwagens. Lees meer over Zand rijden

2020-04-14 14 Apr 2020 2020-05-15  -  15 May 2020
Datum:
Locatie:
07:00 - 08:00

Op 14 april 2020 starten de werkzaamheden. Lees meer over Start realisatie

2020-04-14 14 Apr 2020 2020-04-14  -  14 Apr 2020
Datum:
Locatie:
21:30 - 22:00

Op het bouwterrein ter hoogte van de nieuw aan te leggen aansluiting op de A67 in Oeienbos en nabij De Gender (Klein Goor) worden amfibieën schermen aangebracht. Lees meer over Plaatsen amfibieënschermen rondom het bouwterrein op de Oeienbos

2020-04-02 02 Apr 2020 2020-04-10  -  10 Apr 2020
Datum:
Locatie:
22:15 - 22:15

Ter voorbereiding van de aanvang van de werkzaamheden, worden er bomen gekapt langs de Kempenbaan, de Locht en de omgeving Oeienbos. De ecoloog controleert of de bomen vrij zijn van nesten. Lees meer over bomenkap omgeving Kempenbaan West en toekomstige aansluiting A67

2020-03-28 28 Mar 2020 2020-05-15  -  15 May 2020
Datum:
Locatie:
16:00 - 16:30

Gemeente Veldhoven heeft met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van de provincie. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van de verkeerslichten op de nieuwe kruispunten met de Nieuwe N69. Lees meer over Ondertekenen aanvullende overeenkomst met Provincie

2019-11-13 13 Nov 2019 2019-11-13  -  13 Nov 2019
Datum:
Locatie:
16:00 - 16:30

Op 13 november is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Veldhoven en aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis. Wethouder Ad van den Oever en directieleden bij de aannemerscombinatie Mink Jaap Ypma en Remco Hoeboer hebben de overeenkomst getekend. Lees meer over Gunning realisatiefase aan Van Gelder / Mobilis

2019-11-13 13 Nov 2019 2019-11-13  -  13 Nov 2019
Datum:
Locatie:
00:00 - 23:45

Tijdens een informatiebijeenkomst rond het zomerreces wordt het definitieve ontwerp van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 getoond. Rond deze tijd wordt het ontwerp ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze(n) kenbaar maken. Lees meer over Informatiebijeenkomst definitief ontwerp

2019-09-10 10 Sep 2019 2019-09-10  -  10 Sep 2019
Datum:
Locatie:
22:15 - 22:45

Van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 ligt het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ter inzage. Lees meer over Het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ligt ter inzage.

2019-08-22 22 Aug 2019 2019-10-02  -  02 Oct 2019
Datum:
Locatie:
00:00 - 23:45

De Raad van State heeft op 24 juli 2019 een uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. De beroepen zijn ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan Kempenbaan-West is daarmee onherroepelijk. Lees meer over Uitspraak Raad van State: bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2019-07-24 24 Jul 2019 2019-07-24  -  24 Jul 2019
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 21 mei 2019 vindt de zitting bij de Raad van State plaats over bestemmingsplan’ Kempenbaan-West’. Tijdens deze bijeenkomst worden de beroepen tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan besproken. Lees meer over Zitting bij Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2019-04-02 02 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Medio 2019 worden informatiebijeenkomsten gehouden. Belanghebbenden worden geïnformeerd over een aantal specifieke onderwerpen of deelgebieden van het project. De bijeenkomsten gaan over afwatering bedrijven/woningen aan de Kempenbaan, veranderingen in omgeving van de Heiberg en geluidschermen. Lees meer over Verschillende informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen/deelgebieden van het project

2019-04-01 01 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In het tweede kwartaal van 2019 zijn de eerste archeologische werkzaamheden afgerond. Lees meer over Eerste fase van archeologische werkzaamheden zijn afgerond

2019-04-01 01 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In het eerste kwartaal van 2019 is de eerste fase van de kap afgerond. Hierdoor is grotendeels zichtbaar waar de nieuwe aansluiting op de A67 komt te liggen. Na de eerste fase van de kap wordt na het broedseizoen een volgende fase van boskap gestart. Dit is in Q3 van 2019. Lees meer over Eerste fase kap is afgerond

2019-01-01 01 Jan 2019 2019-03-31  -  31 Mar 2019
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 30 oktober 2018 is het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Veldhoven. Om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen is de ADC-toets gebruikt. Lees meer over Bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vastgesteld met de ADC- Toets

2018-10-01 01 Oct 2018 2018-12-31  -  31 Dec 2018
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Naar aanleiding van het ondertekenen van de faseovereenkomst in het derde kwartaal van 2018 is aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis gestart met haar werkzaamheden. Zij werken het ontwerp van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 verder uit. Lees meer over Van Gelder / Mobilis is gestart met uitwerken van ontwerp

2018-10-01 01 Oct 2018 2018-12-31  -  31 Dec 2018
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Om zo min mogelijk tijd te verliezen, is een aanvullende overeenkomst met de aannemer Van Gelder/Mobilis gesloten. Hierdoor wordt gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan het wegontwerp van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 verder uitgewerkt. Lees meer over Ondertekening van faseovereenkomst door gemeente Veldhoven en Van Gelder / Mobilis

2018-07-01 01 Jul 2018 2018-09-30  -  30 Sep 2018
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Met het ondertekenen van een beheerovereenkomst op woensdag 7 maart 2018 zetten Gemeente Veldhoven, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat een stap in de samenwerking om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren. Lees meer over Veldhoven, Provincie en Rijkswaterstaat ondertekenen beheerovereenkomst

2018-01-01 01 Jan 2018 2018-03-31  -  31 Mar 2018
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De uitspraak van de Raad van State over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ is aangehouden. De Raad van State heeft namelijk vragen gesteld over de nationale wetgeving Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan het Europees Hof. Lees meer over Aanhouding van uitspraak van Raad van State over bestemmingsplan Kempenbaan-West PAS

2017-04-01 01 Apr 2017 2017-06-30  -  30 Jun 2017
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 26 januari 2017 vindt de zitting bij de Raad van State plaats over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Lees meer over Zitting Raad van State over de beroepen tegen bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2017-01-26 26 Jan 2017 2017-01-26  -  26 Jan 2017
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De gemeenteraad van gemeente Veldhoven stelt op 12 juli 2016 bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vast. Lees meer over Gemeenteraad stelt bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vast

2016-07-01 01 Jul 2016 2016-09-30  -  30 Sep 2016

Cookie-instellingen