Tijdlijn Kempenbaan-West

Spring naar:

Realisatie gereed

Datum:
Locatie:
09:00 - 10:00

De wegwerkzaamheden aan de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 zijn 4 oktober klaar. Dan gaan de Kempenbaan en de Locht weer open voor verkeer. Lees meer over Realisatie gereed

2021-10-04 04 Oct 2021 2021-10-04  -  04 Oct 2021

Viaduct Zilverackers op de A67 2 juli klaar

Datum:
Locatie:
01:15 - 22:15

Op 2 juli is het viaduct Zilverackers klaar. Dan kan verkeer gebruik maken van de nieuwe toe- en afritten (31). Hiermee Met verbetert de bereikbaarheid van Veldhoven en de regio. Lees meer over Viaduct Zilverackers op de A67 2 juli klaar

2021-07-02 02 Jul 2021 2021-07-02  -  02 Jul 2021

Openingshandeling viaduct Zilverackers

Datum:
Locatie:
11:15 - 11:45

Op woensdagochtend 30 juni is de nieuwe aansluiting op de A67 (afrit 31) ceremonieel geopend. Lees meer over Openingshandeling viaduct Zilverackers

2021-06-30 30 Jun 2021 2021-06-30  -  30 Jun 2021

Fietsbrug open voor fietsers

Datum:
Locatie:
22:15 - 22:45

De nieuwe fietsbrug van de Locht over de A67 gaat op 12 mei open voor fietsers. De tijdelijke fietsoversteek over de Locht ter hoogte van de Koningshof komt te vervallen. Het fietspad langs de Kempenbaan is klaar. Fietsers hoeven daardoor niet meer om te fietsen over de Dorpsstraat. Lees meer over Fietsbrug open voor fietsers

2021-05-09 09 May 2021 2021-05-09  -  09 May 2021

Aanvang werkzaamheden Kempenbaan en openstellen nieuwe zuidelijke toe- en afrit A67 (31)

Datum:
Locatie:
05:00 - 06:00

Vanaf 3 mei zijn de zuidelijke toe en afrit van de nieuwe aansluiting op de A67 ter hoogte van Oeienbos geopend. De aannemer start dan ook met de werkzaamheden op de Kempenbaan tussen de gemeentewerf en de rotonde De Plank. De werkzaamheden aan de Locht zijn klaar tot aan de Koningshof. Lees meer over Aanvang werkzaamheden Kempenbaan en openstellen nieuwe zuidelijke toe- en afrit A67 (31)

2021-05-03 03 May 2021 2021-05-03  -  03 May 2021

Aanbrengen betonnen bogen fietstunnel Moormanlaan

Datum:
Locatie:
23:00 - 23:30

Vanaf 2 maart worden de betonnen bogen voor de tunnel Moormanlaan aangebracht en wordt de tunnel goed zichtbaar in de omgeving. De betonnen bogen zijn gestort in een fabriek in Oosterhout en worden per vrachtwagen vervoerd naar Veldhoven. In totaal worden er 23 bogen gemonteerd. Lees meer over Aanbrengen betonnen bogen fietstunnel Moormanlaan

2021-03-07 07 Mar 2021 2021-03-07  -  07 Mar 2021

Inhijsen liggers viaduct A67

Datum:
Locatie:
01:45 - 01:45

In totaal worden er 69 liggers ingehesen, waar het wegdek van het viaduct A67 overheen wordt gelegd. Deze werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd in nachtelijke uren om de overlast voor het wegverkeer op de A67 zoveel mogelijk te beperken. Lees meer over Inhijsen liggers viaduct A67

2021-02-06 06 Feb 2021 2021-03-04  -  04 Mar 2021

afsluiting de Locht voor autoverkeer

Datum:
Locatie:
07:00 - 17:00

Vanaf 18 januari is de Locht vanaf Steensel tot aan de Koningshof in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer. Eind april zijn de werkzaamheden afgerond aan de Locht afgerond. Voor autoverkeer geldt een omleidingsroute. Volg de route S richting Steensel en de route V richting Veldhoven. Lees meer over afsluiting de Locht voor autoverkeer

2021-01-18 18 Jan 2021 2021-04-23  -  23 Apr 2021

Werkzaamheden de Locht

Datum:
Locatie:
12:45 - 12:45

Eind november beginnen de voorbereidende werkzaamheden aan de kabels en leidingen op de Locht. Ook starten we met het verbreden van het fietspad aan de zuidkant naar een tweerichtingenfietspad (gele lijn op het kaartje). Lees meer over Werkzaamheden de Locht

2020-11-16 16 Nov 2020 2021-05-27  -  27 May 2021

Aanleg tunnel Moormanlaan gestart

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De voorbereidende werkzaamheden voor een tunnel onder de Moormanlaan zijn gestart. Tegelijkertijd wordt ook de hop-over voor de vleermuizen geplaatst. Dit is een veilige vliegroute voor vleermuizen over een weg. Lees meer over Aanleg tunnel Moormanlaan gestart

2020-11-09 09 Nov 2020 2020-11-09  -  09 Nov 2020

bouw geluidschermen Kempenbaan

Datum:
Locatie:
09:15 - 09:45

Op verschillende locaties langs de Kempenbaan worden geluidschermen geplaatst. De geluidschermen bestaan uit korven gevuld met stenen en transparante panelen. Lees meer over bouw geluidschermen Kempenbaan

2020-11-02 02 Nov 2020 2020-12-31  -  31 Dec 2020

Verkeersmaatregelen A67, van juli tot medio november 2020

Datum:
Locatie:
15:45 - 15:45

Vanaf 3 juli tot medio eind november is er door de aannemer conform de planning een ‘verschoven systeem’ op de A67 om op deze manier werkruimte vrij gemaakt voor de (hei)werkzaamheden inmiddels zijn gestart. Lees meer over Verkeersmaatregelen A67, van juli tot medio november 2020

2020-07-08 08 Jul 2020 2020-11-30  -  30 Nov 2020

Update Archeologie - Kempenbaan West

Datum:
Locatie:
23:45 - 23:45

In de afgelopen periode zijn er verschillende archeologische onderzoeken met uiteenlopende resultatenuit gevoerd die naar verwachting medio september 2020 worden afgerond, Hieronder wat meer info over de werkzaamheden. Lees meer over Update Archeologie - Kempenbaan West

2020-06-07 07 Jun 2020 2020-09-30  -  30 Sep 2020

Inrit bouwverkeer Locht tegenover Koningshof

Datum:
Locatie:
07:00 - 07:00

Vanaf 1 juni wordt gestart met de werkzaamheden verleggen van de Gender. Om ruimte te creëren voor de nieuwe aansluiting op de A67, moet de Gender verlegd worden. Ook wordt een zogeheten kantelstuw aangebracht, zodat het waterpeil beheerst kan worden. Lees meer over Inrit bouwverkeer Locht tegenover Koningshof

2020-06-01 01 Jun 2020 2020-07-31  -  31 Jul 2020

Archeologisch onderzoek omgeving Oeienbos

Datum:
Locatie:
17:15 - 17:30

Om te zorgen dat archeologische vondsten veilig wordt gesteld tijdens de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe aansluiting A67, doen archeologen veldonderzoek. Lees meer over Archeologisch onderzoek omgeving Oeienbos

2020-04-24 24 Apr 2020 2020-04-24  -  24 Apr 2020

Zand rijden

Datum:
Locatie:
16:45 - 17:15

Tot half mei wordt er 3.000 m3 zand per dag gereden naar de toekomstige aansluiting van de A67. Dit zijn ongeveer 120 vrachtwagens. Lees meer over Zand rijden

2020-04-14 14 Apr 2020 2020-05-15  -  15 May 2020

Start realisatie

Datum:
Locatie:
07:00 - 08:00

Op 14 april 2020 starten de werkzaamheden. Lees meer over Start realisatie

2020-04-14 14 Apr 2020 2020-04-14  -  14 Apr 2020

Plaatsen amfibieënschermen rondom het bouwterrein op de Oeienbos

Datum:
Locatie:
21:30 - 22:00

Op het bouwterrein ter hoogte van de nieuw aan te leggen aansluiting op de A67 in Oeienbos en nabij De Gender (Klein Goor) worden amfibieën schermen aangebracht. Lees meer over Plaatsen amfibieënschermen rondom het bouwterrein op de Oeienbos

2020-04-02 02 Apr 2020 2020-04-10  -  10 Apr 2020

bomenkap omgeving Kempenbaan West en toekomstige aansluiting A67

Datum:
Locatie:
22:15 - 22:15

Ter voorbereiding van de aanvang van de werkzaamheden, worden er bomen gekapt langs de Kempenbaan, de Locht en de omgeving Oeienbos. De ecoloog controleert of de bomen vrij zijn van nesten. Lees meer over bomenkap omgeving Kempenbaan West en toekomstige aansluiting A67

2020-03-28 28 Mar 2020 2020-05-15  -  15 May 2020

Ondertekenen aanvullende overeenkomst met Provincie

Datum:
Locatie:
16:00 - 16:30

Gemeente Veldhoven heeft met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van de provincie. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van de verkeerslichten op de nieuwe kruispunten met de Nieuwe N69. Lees meer over Ondertekenen aanvullende overeenkomst met Provincie

2019-11-13 13 Nov 2019 2019-11-13  -  13 Nov 2019

Gunning realisatiefase aan Van Gelder / Mobilis

Datum:
Locatie:
16:00 - 16:30

Op 13 november is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Veldhoven en aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis. Wethouder Ad van den Oever en directieleden bij de aannemerscombinatie Mink Jaap Ypma en Remco Hoeboer hebben de overeenkomst getekend. Lees meer over Gunning realisatiefase aan Van Gelder / Mobilis

2019-11-13 13 Nov 2019 2019-11-13  -  13 Nov 2019

Informatiebijeenkomst definitief ontwerp

Datum:
Locatie:
00:00 - 23:45

Tijdens een informatiebijeenkomst rond het zomerreces wordt het definitieve ontwerp van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 getoond. Rond deze tijd wordt het ontwerp ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze(n) kenbaar maken. Lees meer over Informatiebijeenkomst definitief ontwerp

2019-09-10 10 Sep 2019 2019-09-10  -  10 Sep 2019

Het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ligt ter inzage.

Datum:
Locatie:
22:15 - 22:45

Van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 ligt het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ter inzage. Lees meer over Het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ligt ter inzage.

2019-08-22 22 Aug 2019 2019-10-02  -  02 Oct 2019

Uitspraak Raad van State: bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

Datum:
Locatie:
00:00 - 23:45

De Raad van State heeft op 24 juli 2019 een uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. De beroepen zijn ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan Kempenbaan-West is daarmee onherroepelijk. Lees meer over Uitspraak Raad van State: bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2019-07-24 24 Jul 2019 2019-07-24  -  24 Jul 2019

Zitting bij Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 21 mei 2019 vindt de zitting bij de Raad van State plaats over bestemmingsplan’ Kempenbaan-West’. Tijdens deze bijeenkomst worden de beroepen tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan besproken. Lees meer over Zitting bij Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2019-04-02 02 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019

Verschillende informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen/deelgebieden van het project

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Medio 2019 worden informatiebijeenkomsten gehouden. Belanghebbenden worden geïnformeerd over een aantal specifieke onderwerpen of deelgebieden van het project. De bijeenkomsten gaan over afwatering bedrijven/woningen aan de Kempenbaan, veranderingen in omgeving van de Heiberg en geluidschermen. Lees meer over Verschillende informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen/deelgebieden van het project

2019-04-01 01 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019

Eerste fase van archeologische werkzaamheden zijn afgerond

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In het tweede kwartaal van 2019 zijn de eerste archeologische werkzaamheden afgerond. Lees meer over Eerste fase van archeologische werkzaamheden zijn afgerond

2019-04-01 01 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019

Eerste fase kap is afgerond

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In het eerste kwartaal van 2019 is de eerste fase van de kap afgerond. Hierdoor is grotendeels zichtbaar waar de nieuwe aansluiting op de A67 komt te liggen. Na de eerste fase van de kap wordt na het broedseizoen een volgende fase van boskap gestart. Dit is in Q3 van 2019. Lees meer over Eerste fase kap is afgerond

2019-01-01 01 Jan 2019 2019-03-31  -  31 Mar 2019

Bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vastgesteld met de ADC- Toets

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 30 oktober 2018 is het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Veldhoven. Om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen is de ADC-toets gebruikt. Lees meer over Bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vastgesteld met de ADC- Toets

2018-10-01 01 Oct 2018 2018-12-31  -  31 Dec 2018

Van Gelder / Mobilis is gestart met uitwerken van ontwerp

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Naar aanleiding van het ondertekenen van de faseovereenkomst in het derde kwartaal van 2018 is aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis gestart met haar werkzaamheden. Zij werken het ontwerp van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 verder uit. Lees meer over Van Gelder / Mobilis is gestart met uitwerken van ontwerp

2018-10-01 01 Oct 2018 2018-12-31  -  31 Dec 2018

Ondertekening van faseovereenkomst door gemeente Veldhoven en Van Gelder / Mobilis

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Om zo min mogelijk tijd te verliezen, is een aanvullende overeenkomst met de aannemer Van Gelder/Mobilis gesloten. Hierdoor wordt gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan het wegontwerp van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 verder uitgewerkt. Lees meer over Ondertekening van faseovereenkomst door gemeente Veldhoven en Van Gelder / Mobilis

2018-07-01 01 Jul 2018 2018-09-30  -  30 Sep 2018

Veldhoven, Provincie en Rijkswaterstaat ondertekenen beheerovereenkomst

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Met het ondertekenen van een beheerovereenkomst op woensdag 7 maart 2018 zetten Gemeente Veldhoven, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat een stap in de samenwerking om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren. Lees meer over Veldhoven, Provincie en Rijkswaterstaat ondertekenen beheerovereenkomst

2018-01-01 01 Jan 2018 2018-03-31  -  31 Mar 2018

Aanhouding van uitspraak van Raad van State over bestemmingsplan Kempenbaan-West PAS

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De uitspraak van de Raad van State over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ is aangehouden. De Raad van State heeft namelijk vragen gesteld over de nationale wetgeving Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan het Europees Hof. Lees meer over Aanhouding van uitspraak van Raad van State over bestemmingsplan Kempenbaan-West PAS

2017-04-01 01 Apr 2017 2017-06-30  -  30 Jun 2017

Zitting Raad van State over de beroepen tegen bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 26 januari 2017 vindt de zitting bij de Raad van State plaats over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Lees meer over Zitting Raad van State over de beroepen tegen bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2017-01-26 26 Jan 2017 2017-01-26  -  26 Jan 2017

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vast

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De gemeenteraad van gemeente Veldhoven stelt op 12 juli 2016 bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vast. Lees meer over Gemeenteraad stelt bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vast

2016-07-01 01 Jul 2016 2016-09-30  -  30 Sep 2016

Tussenuitspraak Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 20 april 2016 doet de Raad van State een tussenuitspraak over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Er moeten aanpassingen worden gedaan. Lees meer over Tussenuitspraak Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2016-04-01 01 Apr 2016 2016-06-30  -  30 Jun 2016

Bestemmingsplan Kempenbaan-West vastgesteld

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ is op 17 maart 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Veldhoven. Lees meer over Bestemmingsplan Kempenbaan-West vastgesteld

2015-01-01 01 Jan 2015 2015-03-31  -  31 Mar 2015

Milieu Effect Rapportage (MER) vastgesteld

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In 2013 is de Milieu Effect Rapportage (MER) voor Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67 ter visie gelegd. Hiermee was de eerste stap in dit project gezet! De MER is uiteindelijk als bijlage bij bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ opgenomen. Lees meer over Milieu Effect Rapportage (MER) vastgesteld

2013-01-01 01 Jan 2013 2013-12-31  -  31 Dec 2013

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.