Tijdlijn Kempenbaan-West

Spring naar:
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:30

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 in het eerste kwartaal van 2022 klaar zijn. Lees meer over Realisatie gereed

2022-01-01 01 Jan 2022 2022-03-31  -  31 Mar 2022
Datum:
Start realisatie
Locatie:
00:00 - 00:30

Onder voorbehoud van een onherroepelijk bestemmingsplan wordt in het eerste kwartaal van 2020 gestart met de realisatie. Dit betekent dat de westzijde van de Kempenbaan wordt verbeterd en de nieuwe aansluiting op de A67 wordt gemaakt. Lees meer over Start realisatie

2020-01-01 01 Jan 2020 2020-03-31  -  31 Mar 2020
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis heeft de ontwerpwerkzaamheden afgerond en leveren het uitvoeringsontwerp op. Lees meer over Uitvoeringsontwerp gereed

2019-12-01 01 Dec 2019 2019-12-01  -  01 Dec 2019
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Onder voorbehoud van een onherroepelijk bestemmingsplan wordt overgegaan op de gunning van de totale opdracht. Hierbij wordt de overeenkomst voor het ontwerpen en realiseren van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 ondertekend door gemeente Veldhoven en aannemerscombinatie Van Gelder/Mobilis. Lees meer over Ondertekening basisovereenkomst door gemeente Veldhoven en Van Gelder / Mobilis

2019-10-01 01 Oct 2019 2019-10-02  -  02 Oct 2019
Datum:
Informatiebijeenkomst definitief ontwerp
Locatie:
00:00 - 23:45

Tijdens een informatiebijeenkomst rond het zomerreces wordt het definitieve ontwerp van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 getoond. Rond deze tijd wordt het ontwerp ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze(n) kenbaar maken. Lees meer over Informatiebijeenkomst definitief ontwerp

2019-09-10 10 Sep 2019 2019-09-10  -  10 Sep 2019
Datum:
 Het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ligt ter inzage.
Locatie:
22:15 - 22:45

Van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 ligt het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ter inzage. Lees meer over Het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67 ligt ter inzage.

2019-08-22 22 Aug 2019 2019-10-02  -  02 Oct 2019
Datum:
Uitspraak Raad van State: bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'
Locatie:
00:00 - 23:45

De Raad van State heeft op 24 juli 2019 een uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. De beroepen zijn ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan Kempenbaan-West is daarmee onherroepelijk. Lees meer over Uitspraak Raad van State: bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2019-07-24 24 Jul 2019 2019-07-24  -  24 Jul 2019
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 21 mei 2019 vindt de zitting bij de Raad van State plaats over bestemmingsplan’ Kempenbaan-West’. Tijdens deze bijeenkomst worden de beroepen tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan besproken. Lees meer over Zitting bij Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2019-04-02 02 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019
Datum:
Verschillende informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen/deelgebieden van het project
Locatie:
00:00 - 00:00

Medio 2019 worden informatiebijeenkomsten gehouden. Belanghebbenden worden geïnformeerd over een aantal specifieke onderwerpen of deelgebieden van het project. De bijeenkomsten gaan over afwatering bedrijven/woningen aan de Kempenbaan, veranderingen in omgeving van de Heiberg en geluidschermen. Lees meer over Verschillende informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen/deelgebieden van het project

2019-04-01 01 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019
Datum:
Eerste fase van archeologische werkzaamheden zijn afgerond
Locatie:
00:00 - 00:00

In het tweede kwartaal van 2019 zijn de eerste archeologische werkzaamheden afgerond. Lees meer over Eerste fase van archeologische werkzaamheden zijn afgerond

2019-04-01 01 Apr 2019 2019-06-30  -  30 Jun 2019
Datum:
Eerste fase kap is afgerond
Locatie:
00:00 - 00:00

In het eerste kwartaal van 2019 is de eerste fase van de kap afgerond. Hierdoor is grotendeels zichtbaar waar de nieuwe aansluiting op de A67 komt te liggen. Na de eerste fase van de kap wordt na het broedseizoen een volgende fase van boskap gestart. Dit is in Q3 van 2019. Lees meer over Eerste fase kap is afgerond

2019-01-01 01 Jan 2019 2019-03-31  -  31 Mar 2019
Datum:
Bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vastgesteld met de ADC- Toets
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 30 oktober 2018 is het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Veldhoven. Om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen is de ADC-toets gebruikt. Lees meer over Bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vastgesteld met de ADC- Toets

2018-10-01 01 Oct 2018 2018-12-31  -  31 Dec 2018
Datum:
Van Gelder / Mobilis is gestart met uitwerken van ontwerp
Locatie:
00:00 - 00:00

Naar aanleiding van het ondertekenen van de faseovereenkomst in het derde kwartaal van 2018 is aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis gestart met haar werkzaamheden. Zij werken het ontwerp van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 verder uit. Lees meer over Van Gelder / Mobilis is gestart met uitwerken van ontwerp

2018-10-01 01 Oct 2018 2018-12-31  -  31 Dec 2018
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Om zo min mogelijk tijd te verliezen, is een aanvullende overeenkomst met de aannemer Van Gelder/Mobilis gesloten. Hierdoor wordt gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan het wegontwerp van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 verder uitgewerkt. Lees meer over Ondertekening van faseovereenkomst door gemeente Veldhoven en Van Gelder / Mobilis

2018-07-01 01 Jul 2018 2018-09-30  -  30 Sep 2018
Datum:
Veldhoven, Provincie en Rijkswaterstaat ondertekenen beheerovereenkomst
Locatie:
00:00 - 00:00

Met het ondertekenen van een beheerovereenkomst op woensdag 7 maart 2018 zetten Gemeente Veldhoven, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat een stap in de samenwerking om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren. Lees meer over Veldhoven, Provincie en Rijkswaterstaat ondertekenen beheerovereenkomst

2018-01-01 01 Jan 2018 2018-03-31  -  31 Mar 2018
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De uitspraak van de Raad van State over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ is aangehouden. De Raad van State heeft namelijk vragen gesteld over de nationale wetgeving Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan het Europees Hof. Lees meer over Aanhouding van uitspraak van Raad van State over bestemmingsplan Kempenbaan-West PAS

2017-04-01 01 Apr 2017 2017-06-30  -  30 Jun 2017
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 26 januari 2017 vindt de zitting bij de Raad van State plaats over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Lees meer over Zitting Raad van State over de beroepen tegen bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2017-01-26 26 Jan 2017 2017-01-26  -  26 Jan 2017
Datum:
Gemeenteraad stelt bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vast
Locatie:
00:00 - 00:00

De gemeenteraad van gemeente Veldhoven stelt op 12 juli 2016 bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vast. Lees meer over Gemeenteraad stelt bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vast

2016-07-01 01 Jul 2016 2016-09-30  -  30 Sep 2016
Datum:
Tussenuitspraak Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 20 april 2016 doet de Raad van State een tussenuitspraak over bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Er moeten aanpassingen worden gedaan. Lees meer over Tussenuitspraak Raad van State over bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'

2016-04-01 01 Apr 2016 2016-06-30  -  30 Jun 2016
Datum:
Bestemmingsplan Kempenbaan-West vastgesteld
Locatie:
00:00 - 00:00

Het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ is op 17 maart 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Veldhoven. Lees meer over Bestemmingsplan Kempenbaan-West vastgesteld

2015-01-01 01 Jan 2015 2015-03-31  -  31 Mar 2015
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In 2013 is de Milieu Effect Rapportage (MER) voor Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67 ter visie gelegd. Hiermee was de eerste stap in dit project gezet! De MER is uiteindelijk als bijlage bij bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ opgenomen. Lees meer over Milieu Effect Rapportage (MER) vastgesteld

2013-01-01 01 Jan 2013 2013-12-31  -  31 Dec 2013