Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Kempenbaan-West met wijzigingen vast

Gemeente Veldhoven 15-07-2016

In april heeft de Raad van State uitgesproken dat het bestemmingsplan Kempenbaan-West naar aanleiding van drie beroepen op enkele punten moest worden aangepast. De gemeenteraad heeft het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 22 juli 2016 zes weken ter inzage.

Ten aanzien van de maatregelen tegen de effecten van stikstofdepositie (de uitstoot van stikstof) in het beschermde natuurgebied 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux' zijn de maatregelen nader onderbouwd en is de uitvoering zeker gesteld. Belanghebbenden kunnen vanaf 22 juli enkel tegen de opgenomen wijzigingen beroep indienen. Het aangepaste bestemmingsplan is tevens voor verdere behandeling naar de Raad van State gestuurd, waarna zij nog een einduitspraak zullen doen.

Voorbereidende werkzaamheden en selectie aannemer

Pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is, worden de voorbereidende werkzaamheden als bomenkap en archeologisch onderzoek weer opgepakt. Ook het vervolg van de aanbestedingsprocedure voor het contracteren van een aannemer is uitgesteld. Deze wordt niet eerder dan begin september opgestart.