Nieuwe N69 - Start voorbereidend onderzoek en bomenkap

Gemeente Veldhoven October 15, 2019 590 keer bekeken

Voordat begonnen kan worden met de aanleg van de Nieuwe N69 wordt voorbereidend onderzoek uitgevoerd. Hiervoor worden eerst diverse locaties, waar de Nieuwe N69 komt te liggen, vrij gemaakt van bomen. Boskalis is 14 oktober gestart met de bomenkap bij het Koningshofbos in Veldhoven.

Meer informatie over de kap voor de Nieuwe N69 is te vinden op de Grenscorridor N69. Deze kap vindt plaats in het kader van de realisatie van de Nieuwe N69 en niet voor Kempenbaan West en de Aansluiting op de A67.